RESTAURANT

Restaurant modern dhe shumë mikëpritës, i pajisur me kuzhinë moderne me menu vendore dhe europiane për të  tejkaluar pritshmëritë e secilit. Shërbim profesional dhe ambent i ngjrohtë shoqëror dhe familjar